అప్పుడే ఫిక్స్ అయిన బాల‌య్య కొడుకు..నాగ‌బాబు కూతురు.